greenpower11
IVITAS GREEN POWER
Navrhujeme a realizujeme projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti a k životnímu prostředí šetrné výroby energie. Jsme partnerem předního světového výrobce mikroturbín, společnosti CAPSTONE GREEN ENERGY. 
Mikroturbíny CAPSTONE
Jsme partnerem předního světového výrobce mikroturbín, společnosti CAPSTONE GREEN ENERGY. Řešení na bázi mikroturbín CAPSTONE ocení zejména zákazníci, kteří využívají dodávky páry nebo horké vody. 
mikroturbiny11
VÍCE jak 25 let zkušeností
Při návrhu technicky a ekonomicky optimálního řešení Vašich energetických potřeb úzce spolupracujeme se sesterskou firmou IVITAS, společností s více než 25 letou zkušeností v oblasti projektování energetických celků.
Aktuality
aktualita118
Zprovoznění nové turbíny C65 poháněné bioplynem

S radostí oznamujeme zprovoznění nové mikroturbíny Capstone C65 v areálu skládky odpadů Depos Horní Suchá. Instalovaná mikroturbína spaluje bioplyn, vyrobená elektřina je dodávaná do sítě, teplo ze spalin se využívá k ohřevu bioplynové stanice a přímému sušení skládkové vody.

02.07.2024
aktualita216
Podpis smlouvy na instalaci mikroturbín Capstone. První instalace mikroturbín na LPG v ČR!

S potěšením oznamujeme, že jsme uzavřeli významnou smlouvu na dodávku mikroturbíny Capstone 1xC65, palivového hospodářství a pokročilého řídicího systému. Turbína bude dodávat elektřinu a teplo ve formě spalin do papírenského stroje. Tento krok je pro nás velkým úspěchem a důkazem naší schopnosti poskytovat špičková řešení v oblasti energetiky. Termín dodání a zprovoznění je stanoven na konec srpna 2024.

25.06.2024
aktualita315
Zelená energie pro sport

Koncem března se zástupci IVITAS GREEN POWER a Capstone zúčastnili energetické konference v Polsku. Konference se konala v areálu Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji v polském městě Drzonków, kde jsme v prosinci 2023 instalovali a uvedli do provozu mikroturbínu Capstone C65.

 

03.04.2024
aktualita414
Turbína Capstone C65 je v PLNÉM provozu!

IVITAS GREEN POWER s hrdostí oznamuje úspěšné spuštění svého prvního mezinárodního projektu!

10.01.2024
O turbínách
aktualita15
Průmyslové sušení s využitím mikroturbín Capstone

Hledáte způsob, jak vylepšit procesy průmyslového sušení?  Právě jste jej našli! Specialisté z IVITAS GREEN POWER Vám navrhnou řešení s využitím mikroturbín Capstone, které zajistí potřebný čistý a suchý vzduch pro procesní sušení spolu s teplem a energií pro Vaše provozy!

25.04.2024
aktualita24
Úspory nákladů s turbínami Capstone!
Chcete zvýšit energetickou účinnost a hospodářský výsledek svého zařízení? Turbíny Capstone by mohly být tím, co změní pravidla hry!
08.11.2023
aktualita33
Přímé sušení s využitím mikroturbíny CAPSTONE

Sušení je zásadním procesem v mnoha průmyslových odvětvích, a proto je důležité najít efektivní a ekonomicky výhodné řešení. Jednou z inovativních technologií vhodných pro tuto úlohu je využití kogenerační mikroturbíny CAPSTONE. Při výrobě elektřiny produkuje mikroturbína současně s elektřinou i extrémně čisté spaliny, které se dají kompletně využít v procesu sušení. Takto navržená instalace dosahuje vynikající energetické účinnosti na úrovni 96-98 %.

15.08.2023
aktualita42
Výroba páry pomocí mikroturbín Capstone

Mikroturbíny jsou již téměř 35 let považovány za všestranné a účinné řešení pro výrobu energie. Mezi přední firmy v této oblasti patří společnost Capstone Green Energy, která je průkopníkem ve vývoji pokročilých spalovacích mikroturbín. Vzhledem k tomu, že poptávka po energii stále roste, je potřeba inovativních a udržitelných řešení důležitější než kdy jindy. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak mikroturbíny Capstone nabízejí nejen spolehlivou výrobu elektřiny, ale také otevírají dveře k vysoce účinné výrobě páry.

18.07.2023