aktualita13
Přímé sušení s využitím mikroturbíny CAPSTONE

Sušení je zásadním procesem v mnoha průmyslových odvětvích, a proto je důležité najít efektivní a ekonomicky výhodné řešení. Jednou z inovativních technologií vhodných pro tuto úlohu je využití kogenerační mikroturbíny CAPSTONE. Při výrobě elektřiny produkuje mikroturbína současně s elektřinou i extrémně čisté spaliny, které se dají kompletně využít v procesu sušení. Takto navržená instalace dosahuje vynikající energetické účinnosti na úrovni 96-98 %.

15.08.2023
aktualita22
Výroba páry pomocí mikroturbín Capstone

Mikroturbíny jsou již téměř 35 let považovány za všestranné a účinné řešení pro výrobu energie. Mezi přední firmy v této oblasti patří společnost Capstone Green Energy, která je průkopníkem ve vývoji pokročilých spalovacích mikroturbín. Vzhledem k tomu, že poptávka po energii stále roste, je potřeba inovativních a udržitelných řešení důležitější než kdy jindy. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak mikroturbíny Capstone nabízejí nejen spolehlivou výrobu elektřiny, ale také otevírají dveře k vysoce účinné výrobě páry.

18.07.2023
aktualita31
Energie bez maziv = ultračisté spaliny

Více než 100 patentů chrání unikátní koncepci mikroturbín CAPSTONE, která umožňuje ekologický a nákladově efektivní způsob výroby energie s širokou možností využití. Hlavním z patentů je speciální technologie vzduchových ložisek, která výrazně snižuje nároky na údržbu mikroturbíny, zvyšuje její účinnost a umožňuje přímé využití ultra čistých spalin.

29.12.2022
1-10