Zprovoznění nové turbíny C65 poháněné bioplynem

S radostí oznamujeme zprovoznění nové mikroturbíny Capstone C65 v areálu skládky odpadů Depos Horní Suchá. Instalovaná mikroturbína spaluje bioplyn, vyrobená elektřina je dodávaná do sítě, teplo ze spalin se využívá k ohřevu bioplynové stanice a přímému sušení skládkové vody.

Depos Horní Suchá je společnost působící v oblasti nakládání s odpady a v rámci své podnikatelské činnosti provozuje rovněž kompostárnu (uložení biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu).

 

02.07.2024