Přímé sušení s využitím mikroturbíny CAPSTONE

Sušení je zásadním procesem v mnoha průmyslových odvětvích, a proto je důležité najít efektivní a ekonomicky výhodné řešení. Jednou z inovativních technologií vhodných pro tuto úlohu je využití kogenerační mikroturbíny CAPSTONE. Při výrobě elektřiny produkuje mikroturbína současně s elektřinou i extrémně čisté spaliny, které se dají kompletně využít v procesu sušení. Takto navržená instalace dosahuje vynikající energetické účinnosti na úrovni 96-98 %.

 

 

Čisté spaliny v hlavní roli

Jak to celé funguje? 33 % energie se přemění na elektřinu a zbývající část ve formě spalin je zavedena do technologie k přímému využití v procesu sušení.

Extrémně čisté spaliny s vysokým obsahem kyslíku (17-19 %) opouštějí mikroturbínu při teplotě kolem 300 °C s možností přizpůsobení teploty specifickým požadavkům konkrétního sušícího procesu. Tato vlastnost je zvláště zajímavá pro procesy přímého sušení, neboť spaliny jsou zcela bez oleje a stopových částic, což zabraňuje jejich negativnímu vlivu na sušený materiál.

Široký rozsah teplot pro širokou škálu aplikací s přímým sušením

Mikroturbíny představují díky velmi čistým spalinám revoluční řešení s mnoha výhodami pro různé průmyslové odvětví, jako je sušení stavebních hmot, výroba papíru, potravinářství, práškové lakovny, zemědělství a sušení kalů. Přímé sušení s využitím mikroturbín CAPSTONE lze přizpůsobit různým sušicím procesům s nastavením optimální teploty.

Vysoká účinnost + snadná instalace = rychlá návratnost investic

Finanční návratnost aplikací, které využívající mikroturbíny CAPSTONE jako součást kompletního řešení od společnosti IVITAS GREEN POWER je velmi slibná, s očekávanou dobou 2 - 5 let. Tato rychlá návratnost je dána vynikající energetickou účinností systému a relativně jednoduchou instalací pro vysoušení. Systém CAPSTONE nepoužívá žádná maziva a chladiva, odpadá tedy jakékoliv olejové hospodářství a výrazně se snižují nároky na obsluhu. Vysoká účinnost přispívá k celkovému snížení nákladů spojených se sušením.

Pomáháme podporovat vaši udržitelnou budoucnost

Využití mikroturbín CAPSTONE pro přímé sušení představuje inovativní a efektivní technologii, která splňuje požadavky různých odvětví průmyslu. S její vysokou energetickou účinností a čistými spalinami nabízí tento systém atraktivní finanční návratnost a jedná se o vhodný doplněk k udržitelnějšímu provozu v průmyslových procesech sušení.

15.08.2023