Energie bez maziv = ultračisté spaliny

Mikroturbíny CAPSTONE, škálovatelné od 65 kWe do 1 000 kWe s možností paralelního provozu více bloků až do 10 MWe, jsou inteligentním energetickým řešením pro mnoho typů aplikací. Energie ze spalin (přibližně dvojnásobek elektrického výkonu z mikroturbíny se dá využít z tepla odcházejících spalin) může být využita na výrobu výrobu horké vody, chladu, ale i páry. Spaliny mohou být využity i k přímému sušení spalinami (dokonce i v potravinářství). Spaliny z mikroturbíny mohou sloužit i jako primární vzduch pro hořák parního kotle (a snížit tak spotřebu paliva).

Klíčovým prvkem všech mikroturbín CAPSTONE je patentovaná technologie vzduchových ložisek, ve kterých „levituje“ jediná pohyblivá část mikroturbíny – rotor (hřídel). V důsledku pohybu hřídele na vzduchovém polštáři je eliminována potřeba maziv a chladicích kapalin. Tím odpadá celé olejové hospodářství a nedochází k prostojům a významným nákladům, které např. u pístových motorů souvisejí s pravidelnou výměnou oleje / chladicí kapaliny a jejich likvidací. Mezi další výhody mikroturbín CAPSTONE patří zvýšená spolehlivost, nízké opotřebení, minimalizace energetických ztrát a absence vibrací. To vede k delším servisním intervalům, nižším provozním nákladům, vyšší účinnosti a vyšší provozuschopnosti ve srovnání s jinými možnostmi výroby energie. Kompatibilita s širokou škálou paliv, jako je zemní plyn, LPG, obnovitelný bioplyn, kapalná paliva (nafta, LTO, petrolej). Možnost spoluspalování vodíku dále zvyšuje atraktivitu jejich použití v ekologické výrobě energie.

Díky eliminaci maziv a chlazení jsou navíc spaliny z mikroturbín CAPSTONE extrémně čisté a plně k dispozici pro další využití. Spaliny tak mohou sloužit např. pro přímé sušení v různých průmyslových odvětvích, včetně zpracování potravin a výroby krmiv. Aplikace na bázi mikroturbín CAPSTONE lze dále navrhnout nejen pro různé výrobní závody jako jsou papírny, cihelny, firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu, ale jsou vhodným řešením i pro lázně, wellness a sportovní centra.

Chcete-li se dovědět více o možnostech využití jedinečné technologie CAPSTONE v rámci firemní energetiky Vaší společnosti, obraťte se prosím na Petra Macheje, obchodního ředitele IVITAS GREEN POWER, který Vás rád seznámí s konkrétními variantami použití této moderní a ekologické formy výroby energie.

29.12.2022