Smlouva na servis turbíny CAPSTONE

Uzavřeli jsme naši první dlouhodobou servisní smlouvu mikroturbíny CAPSTONE v ČR. Jedná se o smlouvu typu „Factory Protection Plan“ na jejímž základě budeme našemu zákazníkovi, společnosti WEPPLER FILTER, zajišťovat za předem sjednanou cenu servis a dodávky náhradních dílů na veškeré plánované i neplánované opravy instalované mikroturbíny CAPSTONE o elektrickém výkonu 200 kW.

Sjednané období servisní smlouvy je 10 let.

10.05.2022
aktualita5