Podpis smlouvy na instalaci mikroturbín Capstone. První instalace mikroturbín na LPG v ČR!

 

 

S potěšením oznamujeme, že jsme uzavřeli významnou smlouvu na dodávku mikroturbíny Capstone 1xC65, palivového hospodářství a pokročilého řídicího systému. Turbína bude dodávat elektřinu a teplo ve formě spalin do papírenského stroje. Tento krok je pro nás velkým úspěchem a důkazem naší schopnosti poskytovat špičková řešení v oblasti energetiky. Termín dodání a zprovoznění je stanoven na konec srpna 2024.

Hlavní výhody pro zákazníka:

  • Výroba elektřiny pro vlastní použití
  • 100% přímé využití tepla spalin v procesu sušení
  • Suché spaliny bez oleje a nečistot s možností kontroly teploty

Mikroturbína Capstone bude spalovat LPG, vyrobená elektřina a teplo bude sloužit pro lokální spotřebu. Díky 100% využití spalin napřímo v procesu papírenské výroby se výrazně zvyšuje i celková účinnost (tj. využití energie z primárního paliva).

  • Čisté spaliny bez oleje a nečistot zlepší sušení bez negativních vlivů na produkci papíru. 
  • Instalovaná technologie přispěje k udržitelnosti provozu snížením emisí CO2
  •  Přidáním výměníku spaliny/voda umožníme sezónní výrobu teplé vody. 

Kontaktujte nás pro více informací a zjistěte, jak optimalizovat vaše procesy sušení s využitím pokročilých technologií na bázi mikroturbín. 

Ing. Petr Machej, Commercial Director
Tel: +420 597 317 337
Mob: +420 606 783 352
e-mail: petr.machej@ivitas.cz

25.06.2024