Zelená energie pro sport

Koncem března se zástupci IVITAS GREEN POWER a Capstone zúčastnili energetické konference v Polsku. Konference se konala v areálu Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji v polském městě Drzonków, kde jsme v prosinci 2023 instalovali a uvedli do provozu mikroturbínu Capstone C65. Instalovaná mikroturbína dodává pro potřeby sportovně-rekreačního centra 65 kW elektřiny a 130 kWt teplé vody, s velmi vysokou účinností 87 %.

Petr Machej, obchodní ředitel IVITAS GREEN POWER, seznámil účastníky konference s možnostmi využití mikroturbín pro zásobování teplem a elektřinou, dodávky čistého tepla pro sušení nebo pro výrobu páry. 

Výhodou konference byla možnost seznámit se s instalovanou mikroturbínou v provozu.

03.04.2024