Mikroturbíny CAPSTONE 3 x 65 kWe pro papírenskou firmu

V polovině března 2023 jsme získali stavební povolení pro instalaci mikroturbín CAPSTONE o výkonu 3 x 65 kWe v areálu výrobce papírenských produktů pro potravinářství i průmysl.

Mikroturbíny budou využívat jako palivo LPG a veškerá vyrobená elektřina i teplo ze spalin se využijí v technologickém procesu papírny.

 

23.03.2023